Amerikan teknolojisireverse osmosis‘ yöntemiyle, musluk suyundan “ideal içme suyu” üreten profesyonel bir sistemdir. System Water berrak, kötü koku ve tat içermeyen, klor kokmayan, yumuşak, dengeli mineral yapısına sahip, mikroplardan arındırılmış, içimi lezzetli, hem de ekonomik ve zahmetsiz, yani ‘ideal içme suyu‘ üretir.

Evet kesinlikle. Her ne kadar belediyeler tarafından güvenilirliği iddia edilse de şebeke sularıdna yaklaşık olarak 700 organik ve inorganik madde belirlenmiştir. Bunlardan bazıları kansere, sakat doğumlara, nörolojik hastalıklara ve daiğer bir çok rahatsızlığa sebep olabilir.

Bir insan hayatı boyunca ortalama 50 ton su içer. Su içinde bulunan zararlı maddeler bir anda olmasa bile zaman içinde insan vücuduna zarar verebilir.
Dünya sağlık örgütünün (WHO) raporuna göre ‘Sağlıksız Su” dünya üzerinde ki 6.ölüm nedeni olarak gösterilmektedir. Gazetelerde rastladığımız suyla ilgili haberler sizi endişelendirmiyor mu ? Biraz zaman ayırabilirseniz size musluk suyunuzun ve satın aldığınız suyun kalitesini gösteren bir demonstrasyon (tanıtım) yapabiliriz. Böylece kendi gözlerinizle içtiğiniz suyun nasıl olduğunu görmüş olursunuz. Bu test:

  • Su içinde çözünmüş halde bulunan ve gözle görünmeyen tüm katılar;
  • Kalsiyum, magnezyum gibi suya sertlik veren iyonlar
  • Nitrat, arseniz gibi zararlı maddeler
  • Kurşun, civa gibi ağır metaller ve diğer tüm katı çözünmüş karışımlar
  • Toplam Çözünmüş Katılar” (Total Dissolved Solids = TDS) olarak tanımların ve mg/lt (ppm) birimiyle ifade edilir.
  • TDS miktarı suyun kalitesini belirler. Su kalitesi TDS değeri ile ifade edilir ve TDS miktarı ne kadar az ise su o derece kalitelidir, saftır.

Hayır değildir. Suyun TDS değeri düşük olmasına rağmen içerisinde bakteri ve virüsler, zararlı maddeler, ağır metaller bulunabilir. Bu yüzden kaliteli suların da işlenerek “ideal içme suyu” haline getirilmeleri gerekmektedir.

TDS Metre ile suyun içerisinde bulunan “Toplam Çözünmüş Katılar”ın ppm (mg/lt) cinsinden miktarını, yani suyun kalite ve yoğunluk değerlerini ölçebiliriz.
Aşağıda TDS değerlerine göre suyun kalite sınıfları belirtilmiştir.

İçme suları içinde çözünmüş olarak bulunan TDS miktarı ile su kalitesini belirler. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aşağıda belirtilen sınırlarda TDS içeren suları kalite sınıflarına ayırmıştır.

  • 1-30 ppm = Çok kaliteli su
  • 31-60 ppm = Kaliteli su
  • 61-90 ppm = Az kaliteli su
  • 91-180 ppm = Kalitesiz su